Algemene voorwaarden

Algemeen
Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Prijzen
Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Verzendkosten.
Voor verzending van alle producten brengt Tacosoft B.V. kosten in rekening.
Vanaf een bepaalde ordergrootte vervallen de verzendkosten of worden deze verlaagd.
Betaling
Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling.
U kunt betalen via Ideal, een bankoverschrijving of bij afhalen in onze winkel
Levering.
Alle artikelen worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling verzonden per post. Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.
Alle bestelling via de website zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk van op de hoogte gebracht.
Indien Tacosoft B.V. uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
Tacosoft B.V. is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door het desbetreffende bedrijf die de post verzend.
Aansprakelijkheid.
Alle producten die in het assortiment van Tacosoft B.V. zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen.
De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Tacosoft B.V. kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Tacosoft B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
Tacosoft B.V. is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Tacosoft B.V. zo spoedig mogelijk worden aangepast. Tacosoft B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
Retouren.
Het is geen probleem om bestelde artikelen te retourneren, mits dit gebeurt binnen een termijn van 14 dagen en in de originele verpakking.U ontvangt voor het geretourneerde een waardebon. Er wordt geen geld retour geboekt.
Overmacht.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tacosoft B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Tacosoft B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Privacy-statement.
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Tacosoft B.V. gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
Vragen.
Tacosoft B.V. streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Tacosoft B.V., dan wordt wij daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.
Geschillen.
Op overeenkomsten tussen het Tacosoft B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Pastasport.com is onderdeel van Tacosoft BV.

Tacosoft BV
Voorstraat 13
4793 ET Fijnaart
E-mail:info@tacosoft.nl
Website:www.pastasport.com
IBAN: NL33INGB0005990728